תיאור הפרוייקט

הפרויקט כלל בנית מערכת המבצעת בדיקות איכות הדפסת מס’ מנה ותאריך תפוגה על גבי אריזת מוצר רפואי.

במסגרת הפרויקט נבנתה מכונה אליה מוזנים כל המוצרים כשהם ארוזים באריזתם הסופית כחלק מקו הייצור. מערכת הזרקת דיו הותקנה
על גבי המכונה והיא מבצעת סימון על גבי כל אריזת מוצר. מערכת ראיה ממוחשבת שהותקנה על גבי המכונה מבצעת בדיקת 100% של איכות ההדפסה. מערכת הראיה הממוחשבת בודקת את איכות ההדפסה של כל תו שסומן על גבי האריזה ואת התאמת הסימון כולו לסימון הנדרש.
מוצרים שנמצאו כלא תקינים מפונים על ידי המכונה ומועברים לבדיקה ידנית חוזרת.

ממשק משתמש ידידותי שפותח עבור המערכת, מאפשר למשתמש לצפות בתוצאות הבדיקה של כל חלק ולהגדיר פרמטרים נדרשים.

שם הלקוח

מדימופ פרויקטים רפואיים (West Pharmaceutical)

מיקום

ישראל

תעשייה

מוצרים רפואיים

הגדרת משימה

הפרויקט כלל בנית מערכת המבצעת בדיקות איכות הדפסת מס' מנה ותאריך תפוגה על גבי אריזת מוצר רפואי.

לוח זמנים

3 חודשים