תיאור הפרוייקט

כחלק מתהליך אריזת המוצרים במפעל מתבצעת הדפסה של מספר אצוות הייצור ותאריך התפוגה של המוצר על גבי תוית המודבקת על בקבוק האריזה של המוצר. המפעל נדרש לבצע בדיקה ויזואלית – OCV, של כל תוית ולוודא שההדפסה על התוית תקינה הן מבחינת איכות ההדפסה והן מבחינת המידע המודפס. מערכת Vision המבוססת על מצלמה חכמה של חברת COGNEX, מדגם In-Sight הותקנה בקו הייצור, באיזור הדפסת התויות.

המערכת מקבלת טריגר מבקר המכונה ברגע הימצאות תוית מול הצלמה ומבצעת בדיקת איכות ההדפסה. תוית שנמצאת לא תקינה נפסלת ובקר המכונה מקבל חיווי מידי מן המצלמה לצורך סילוקה מהקו.

ממשק משתמש מבוסס צג מגע מסוג VisionVeiw מאפשר למפעילי הקו לצפות במוצרים שעברו במערכת, להזין מידע נדרש ולכוון את כלי המערכת בצורה פשוטה.

המערכת הותקנה על ידי אנשי ההנדסה של טבע, בתמיכה וליווי של קבוצת מאגמא.

שם הלקוח

טבע תעשיות פרמצבטיות

מיקום

ישראל

תעשייה

פרמצבטיקה

הגדרת משימה

המערכת מקבלת טריגר מבקר המכונה ברגע הימצאות תוית מול הצלמה ומבצעת בדיקת איכות ההדפסה.

לוח זמנים

1 שבועות