תיאור הפרוייקט

מפעל TamGlass ממוקם בעיר Tempere שבפינלד ומייצר מראות פרבוליות עבור שדות לייצור האנרגיה סולארית. מערכת ShopFloor-Online הותקנה במפעל כמערכת מרכזית לניהול הייצור, ניהול האיכות וביצוע העקיבות אחר תהליך ייצור המראות.

בקר מתוכנת מסוג Siemens הותקן כבקר מרכזי המשמש לצורך קבלת חיוויים מקווי הייצור. הבקר חובר ברשת הבקרים המרכזית ומקבל חיוויים מבקרי מערכות שונות באמצעות תקשורת Profinet. עם תחילת התהליך מסומנת כל מראה באמצעות לייזר בסימון Data matrix המאפשר זהוי הלוח בכל שלב בתהליך ובהמשך לאורך כל חיי המראה. מצלמות חכמות מסוג Insight הותקנו בקו הייצור בכניסה לתחנות עיבוד שונות לצורך זיהוי מס’ המראה בכניסה לתהליך.

המצלמות חוברו לרשת הבקרים והמידע הנקרא באמצעותן משודר ישירות לבקר המערכת. מערכת ה Shopfloor-Online מבצעת איסוף כל נתוני התהליך, זמני כניסה ויציאה מכל תהליך, נתוני פסילות וסיבות פסילה, נתוני איכות ועוד.

שם הלקוח

TamGlass

מיקום

פינלנד

תעשייה

זכוכית שטוחה

הגדרת משימה

מערכת מרכזית לניהול ייצור, סימון ועקיבה אחר כל תהליך ייצור המראות, מערכת ניהול איכות.

לוח זמנים

קבוצת מאגמא נבחרה לבצע את הפרויקט לאחר שהתברר כי יש לה את היכולות לבצע את הפרויקט בהצלחה ובזמן הקצר ביותר. הפרויקט הסתיים לאחר כ - 2 חודשי עבודה.