תיאור הפרוייקט

הפרויקט הינו אחד מפרויקטי רצפת הייצור הראשונים שבוצע על ידי החברה. במסגרת הפרויקט בוצע שדרוג מערכות הבקרה של 5 מכבשים לייצור לבידים כך שיעבדו בצורה אוטומטית כולל בקרת טמפרטורה ובקרת לחץ.

שדרוג המכבשים כלל התקנת בקרים מתוכנתים וצגי הפעלה (HMI) על כל מכבש. כל הבקרים חוברו ברשת תקשורת את מחשב מרכזי בו פותחה אפליקציית SCADA לשליטה בייצור. מערכת השליטה אפשרה למנהל הייצור לקבוע מתכוני ייצור לסוגי המוצרים השונים.

מפעילי המכבשים הזינו לבקר המכבש את מספר הוראת הייצור באמצעות קורא ברקוד שחובר לבקר ומתכון הייצור הורד באופן אוטומטי ממערכת ה- SCADA המרכזית.

כל נתוני הייצור, זמני העמידה ונתוני האיכות נאספו לבסיס נתונים מרכזי עליו הופעלה מערכת דוחות לניתוח המידע.

שם הלקוח

לבידי אשקלון

מיקום

ישראל

תעשייה

עץ

הגדרת משימה

הקמת מערכת לניהול ייצור וניתוח תפוקות המפעל לייצור לבידים

לוח זמנים

5 חודשים