תיאור הפרוייקט

שני מחסנים אוטומטיים (קרוסלות) הותקנו במפעל שבדימונה ומחסן אחד במפעל שבסין.

כל מחסן מכיל כ – 50 עמודות. כל עמודה חולקה למס’ מדפים משתנה, עליהם הונחו סוגים שונים של ארגזים בגדלים משתנים.

מערכת התוכנה שפותחה לצורך ניהול המחסן, מאפשרת למשתמשים לבצע הגדרה של מבנה המחסן על פי צרכים משתנים.

ניתן להגדיר את כמות המדפים הרצויה בכל עמודה ואת כמות הארגזים בכל מדף. המערכת מנפיקה מדבקות ברקוד המזהות את הארגז שעל המדף באופן חד ערכי.

ממשק המשתמש מאפשר לבצע קליטה וניפוק של מנות ייצור לתוך המחסן. קליטה של מנה למחסן מבוצעת באמצעות קריאת הברקוד מכרטיס המנה. מערכת ניהול הקרוסלה מריצה אלגוריתם המורכב מחוקים שונים בסופו מחליטה המערכת באיזו קופסא במחסן יש לאחסן את המנה. במידה שקיימת מנה זהה במחסן תאפשר המערכת ביצוע איחוד המנות.

בעת בחירת התא לאחסון או לניפוק מנה, מונע המחסן באמצעות מערכת הבקרה ונעצר כאשר העמודה המתאימה פונה לאיזור התפעול.
הכנסה של מנה או הוצאה של מנה מהמחסן מבוצעת באמצעות קראית הברקוד של המנה ושל הקופסא ממנה הוצאה או אליה הוכנסה המנה לצורך וידוא תאימות.

שם הלקוח

וישי דימונה

מיקום

ישראל + סין

תעשייה

רכיבים אלקטרוניים

הגדרת משימה

הקמת מערכת לניהול מחסן אוטומטי למוצרים בתהליך ולשאריות מוצרים

לוח זמנים

3 חודשים