תיאור הפרוייקט

כחלק מתהליך אבטחת האיכות בהדפסה דו צדדית של דפי לקוחות, הותקנה מערכת בקרת איכות המסתבססת על שני קוראי ברקוד מסוג DataMan100 של חברת Cognex.

המערכת אמורה לוודא ששני צידי הדף מודפסים במידע של אותו הלקוח ושלא הודפסו בטעות עמודים של לקוחות שונים על שני צידי אותו הדף. קוראי הברקוד הותקנו על גבי המכונה וחוברו לבקר מתוכנת, אשר מנהל את לוגיקת העבודה של המערכת ומבצע את בדיקת הזהות של המידע הנקרא על ידי הקוראים.

במידה שנמצאת אי תאימות בין שני צידי הדף, מפסיקה המערכת את פעולת ההדפסה ומתריעה באמצעות נורד התרעה.

שם הלקוח

אורדע פרינט תשלובת אמקה

מיקום

ישראל

תעשייה

דפוס

הגדרת משימה

מערכת המידע שפותחה מבצעת ניהול מלא של תהליך הייצור כולל הורדת הוראות ייצור, איסוף נתוני ייצור ונתוני איכות

לוח זמנים

1 חודשים