תיאור הפרוייקט

במסגרת הפרויקט בוצע פירוק קו ייצור הדיו של חברת Stratasys בנס ציונה ושינועו למפעל החדש בקרית גת. במקביל להרכבת הקו הקיים במפעל חדש, בוצעה הקמת חדר שקילות להכנת חומרים לייצור המנות בקו. חדר השקילות המודרני מאפשר לאנשי הייצור להכין את החומרים שיוזנו לקו הייצור באופון ממוחשב ועל פי מתכוני ייצור.

כל החומרים סומנו בברקוד והמערכת הממוחשבת מנחה את המפעיל לגבי החומרים אותם יש להזין. המערכת גם מבצעת בדיקת תקינות לחומרים שהוזנו על ידי המפעיל. כל החומרים המוזנים נשקלים והמידע נשמר בבסיס הנתונים של המערכת.

הפרויקט כלל ביצוע תכנון צנרת, מכשור חשמל ובקרה, הכנסת הציוד והעמדתו, ביצוע עבודות תשתית וצנרת, עבודות חשמל בקרה ומכשור. הפרויקט נמסר ללקוח לאחר ביצוע בדיקות IQ ו – OQ וליווי הלקוח בביצוע בדיקות PQ.

שם הלקוח

OBJET

מיקום

ישראל

תעשייה

דיו

הגדרת משימה

הכנת תשתית להעברת המפעל בקרית גת, פירוק ושינוע מערכי הייצור מנס ציונה. התקנתם והפעלתם בקרית גת.

לוח זמנים

6 חודשים